Nguyên Thạch

Ru giấc ngàn thu

Thôi ngủ đi em .
Ngủ đi em.
Yên giấc ngàn thu.
Mộng êm đềm.
Nụ hôn lần nữa lần vĩnh biệt.
Ấm nồng phút cuối.
Lạnh ngàn đêm.
Em đến rồi đi.
Một giấc mơ.
Tơ đàn chùng nhịp đứt duyên tơ.
Áo quan có ấm viền mi khép.
Đời còn ai nữa.
Tôi dệt thơ ?.
Mưa đêm.
Lất phất giọt thu gầy.
Đưa tiễn em yêu.
Hồn tôi say.
Đôi chim lẽ bạn chiều hoang lạnh.
Dòng đời đôi ngã.
Người chân mây.

Đậy nắp quan tài.
Tiễn đưa nhau.
Hồn hoang mây tím
Vẫy tay chào.
Mai về cõi ấy mong gặp lại.
Sẽ kể em nghe một nỗi đau.
Mưa bay.
Mưa bay.
Giọt mưa cay.
Tình xa.
Tình xa.
Mây ngàn bay.
Tôi mơ là đá trơ đá cuội
Là đất tiễn đưa.
Huyệt mộ gầy.
Chiều thu hoang vắng tôi nghêu ngao.
Em nơi.
Gió thoảng mây ngàn sao.
Mênh mông vũ trụ tìm hình bóng.
Hiện hữu trong tôi.
Dài nỗi đau.

Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 12.10.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ru giấc ngàn thu"