Nguyên Thạch

Mai ta chết dưới cội phong


Mây tím rừng phong trĩu ngút ngàn.
À.
Ta tỉnh giấc .
Biết thu sang.
Thấm lạnh bên đồi.
Run nỗi nhớ.
Về đâu?.
Thu hỡi.
Giấc mộng vàng.
Thu hỡi .
Về đâu giấc mộng vàng.
Mây bồng khuất dạng .
Chuyến sang ngang.
Trong ta thu úa từng mạch máu.
Lời nấc chim di.
Tiếng gọi đàn.
Thân ta đơn độc chốn tịch liêu.
Thu phong cuộn lá.
Tím cả chiều.
Lần độ thu về lần vỡ vụn.
Rướm máu qua đông .
Vá lại xuân.
Tật nguyền lê bước .
Một hồn đau.
Từ dạo biệt ly vẫy tay chào.
Một nửa hồn ngây man man dại.
Chỉ còn một nửa giữ cho nhau.
Mai ta rũ chết dưới cội phong.
Vàng chiếc thu rơi.
Cuộn thành dòng.
Lời thơ trên lá hương tình thoảng.
Người về .
Chốn cũ còn ấm không.


Nguyên Thạch

Được bạn: vdn 11.6.10 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mai ta chết dưới cội phong"