Vivi

Tương tư áo vàng 34


Tàn rồi nửa ánh trăng chiều
Còn đâu hoa mộng hương yêu đợi chờ
Tình đời thoáng một cơn mơ
Giữa dòng sóng bạc, ảo mờ nhân gian
Vầng trăng treo nhánh lời than
Tơ chùng khâu mảnh áo vàng tương tư
Đời người ảo ảnh thực hư
Hoa sen rơi giọt lệ dư chiều tàn
Ngàn năm áo lụa da vàng
Trăm năm rối chỉ, trăng hàn ngóng trông
Bể đông dậy sóng mây hồng
Áo Vàng vá sợi tơ nồng thiên thu
Vivi
Norway 08.5/2009

Được bạn: vdn 13.5.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tương tư áo vàng 34"