Vivi

Người tình tháng tư

Tháng tư rơi mất người tình cũ
Mấy vạn đêm rồi bóng cô đơn
Từng nhánh tim đau từng nhánh rũ
Một kiếp lang thang vắt lệ hờn
Người bỏ ta đi như bóng tối
Cành mai ngày ấy cũng bơ vơ
Khúc nhạc tương tư buồn le lói
Rụng đáy vô tình tủi hạt mơ
Vạt nắng tháng tư vàng nhân ảo
Phủ lên hoang mộ ngủ ven đường
Vạt nắng tháng tư gieo sầu não
Hoà bình một góc trời đau thương
Người đi bỏ lại cuộc tình lỡ
Hai chục năm rồi nợ thủy chung
Chung thủy hai mươi năm đổ vỡ
Núi ngã sông chao quá não nùng
Tháng tư tình vỡ hồn vô chủ
Lạc bóng thiên đường giữa hư không
Một cõi trăm năm đong lệ ngủ
Áo bạc hai màu trông nợ trông !
Vivi
Nauy 21.4/2009

Được bạn: vdn 29.4.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Người tình tháng tư"