Vivi

Tủi nhục tháng tư


Mồ lính tháng tư triệt hạ
Thương binh nhục mạ máu xương
Tháng tư chong ngọn đèn sầu
Nghĩ về cố xứ, bạc đầu lưu vong
Mấy mươi năm lệ hằng đong
Dư âm ngày đó, tiếng lòng bi ai
Xót xa nấm mộ đời trai
Giữa lòng đất mẹ lạc loài điêu linh
Máu xương Báo Quốc hy sinh
Nghĩa trang lăng nhục, bóng hình phi tang
Thương phế binh, kiếp lầm than
Sống trên đất mẹ, lệ tràn thâm sâu
Bao giờ xoá sạch nỗi sầu
Cho hoa mộng nở xây lầu thương yêu
Tháng tư vắt lệ mỗi chiều
Tưới cành tâm thức, hắt hiu ráng vàng
Tim nghe tủi nhục sông hàn
Quê hương máu lệ oán than đọa đày !
Vivi
Nauy 4/2009

Được bạn: vdn 13.4.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tủi nhục tháng tư"