Vivi

Thuyền duyên sóng vỗ

Ai nào biết được đời chi giã
Chữ tình đạo nghĩa rất vô thường
Thuyền duyên lạc số hồng vô ngã
Gánh nợ sầu riêng thấu đoạn trường
Há ai dám quyết tròn duyên phận
Đổi lệnh trời ban nợ trả vay
Bởi số cam đành thân hậu nhận
Trả vay vay trả nợ duyên này
Dẫu biết rẽ thuyền mang nhục chí
Tim yêu quằn quại tả tơi sầu
Sinh ly tan hợp đà hữu ý
Chữ hiếu chữ tình lấp biển dâu
Mạt thời thời thế thôi là thế
Thế sự thời đây cũng thế thôi
Vắt lệ tưới sầu cay đắng lệ
Tiếc chi chi tiếc trắng như vôi !
Vivi
Norway 10.2.2009
(Kỷ niệm 18)

Được bạn: vdn 22.9.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thuyền duyên sóng vỗ"