Vivi

Tình xuân khao khát

Nhặt cánh tình xuân lần nữa
Cố hương hơi lửa tàn đông
Nỗi sầu - Nỗi nhớ - Nỗi trông
Ấm trang sử mới, non sông sáng ngời
Mái tóc nhuộm đời sóng bạc
Trải lòng bia tạc tình quê
Dù cho mây phủ não nề
Hương xuân ấp ủ lời thề thủy chung
Mấy độ lửa nung sét nổ
Ngập trời tang đổ thê lương
Lê thân hiến trọn quê hương
Tình yêu Tổ Quốc, tình thương giống nòi
Mấy chục xuân rồi tan nát
Vầng trăng khao khát tình nhà
Dòng sông thực ảo vàng pha
Lệ yêu rụng đáy giang hà vô nhân
Vạn lý đón xuân tri kỷ
Giang Sơn cực bỉ thái lai
Ngửa tay vắt nợ bi ai
Tưới cành tâm thức, Phù Sai vấn tình !
Vivi
Norway 26.01.09

Được bạn: vdn 5.2.09 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tình xuân khao khát"