Vivi

Lòng cha

Ngày hai buổi nắng mưa nào ngại
Cha âm thầm lặn lội đồng sâu
Cày sâu cuốc bẩm với đàn trâu
Cho con gót đỏ, đời tươi thắm
Cánh đồng xanh nở bông lúa trắng
Mồ hôi cha ướp hạt lúa vàng
Cho bát cơm vun tình chứa chan
Thêm hồng trang sách con vui học
Cha gánh vác những điều khó nhọc
Hứng mưa dầm, bão tố cuồn sa
Là cây cổ thụ trước phong ba
Cho con sức sống đầy hy vọng
Con trưởng thành, cha đà xế bóng
Rồi quê hương khói lửa bụi mờ
Biên ải từng đêm cha ngóng chờ
Mong con vững. Niềm tin sông núi
Đời ngược xuôi, tình con mới hiểu
Tấm lòng cha trải ngập đại dương
Theo mãi bên con khắp nẻo đường
Lòng cha đó. Suốt đời con vọng .
Vivi

Được bạn: vdn 6.11.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Lòng cha"