Vivi

Hạt tình mưa thu


Nắng Nauy chôn đáy mây mù
Tiếng rên của lá rừng thu nghẹn ngào
Phủ quanh hoang mộ xanh xao
Tóc mây em trải lệ trào gió than

Em đi khô héo lá vàng
Ủ màu bi cảnh rừng hoang ta chờ
Tiếng mưa hạt chết bơ phờ
Ru tình mộng mị bến mơ lạc loài

Nợ tình úa, bóng hình hài
Suối tình đá chắn, tang cài chiều thu
Rừng thu chết giữa mây mù
Hồn thu lạnh ngắt âm u thấm mầu

Hạt mưa lạc bước gieo sầu
Như đàn chim khách mắt sâu ngóng đò
Tình thu rối sợi tơ vò
Treo bên xác lá hẹn hò thu sang.

Vivi

Được bạn: vdn 23.10.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hạt tình mưa thu"