Vivi

Vọng về đất mẹ

Thức trắng đêm nay về đất mẹ
Lòng sông hiu hắt ánh trăng sâu
Tim nghe tiếng Quốc sầu len nhẹ
Bên bờ Non Nước suốt canh thâu
Đường xưa in dấu nhân tình lạ
Phai bước thời gian rũ bóng đời
Suối lệ đoàn viên phơi nắng hạ
Ngẩn ngơ một cõi đứng chơi vơi
Mẹ ơi ! Tổ Quốc chia đôi ngã
Dòng đời biển động sóng phong ba
Thân trai đâu lẽ ngồi thong thả
Xuôi thuyền đón gió ngắm trăng hoa
Đêm nay thao thức về quê mẹ
Sưởi ấm điêu linh đốt lạc loài
Câu hò Ái Tử ru khe khẽ
Đỉnh núi Vọng Phu hoa mộng cài .
Vivi
Nauy 28.8.2008

Được bạn: vdn 27.9.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Vọng về đất mẹ"