Vivi

Trăng vỡ rớt nhầm

Hiu hắt tình đời vô ngã
Trăng chiều vất vả mây che
Chợt nghe ngày tháng vo ve
Xiêu xiêu số phận, lệ đè tâm đau
Thế tục vàng thau pha trộn
Trắng đen lẫn lộn thực hư
Gối sầu gửi giấc vô tư
Thản nhiên vuốt nợ nát nhừ cơn mơ
Đỉnh số hững hờ chẳng nghĩ
Vỗ về thủ thỉ cùng mây
Trầm tư đón nhận từ đây
Trăm năm buộc nợ sợi dây ân tình
Trăng vỡ điêu linh bởi số
Rớt nhầm bể khổ vô tâm
Dang tay vớt số sinh nhầm
Treo đồi núi bạc, âm thầm đong vay !
Vivi
Nauy 10. april 2008

Được bạn: vdn 15.4.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Trăng vỡ rớt nhầm"