Vivi

Hạt bụi thân ta

Hạt bụi thân ta ấp ủ
Sinh ra trót nhủ ban đầu
Bể trần nước đục thâm sâu
Nào ai đã bước qua cầu thiên thu
Cõi tạm dập trù chao ngả
Lệ đời ngập cả rừng mơ
Mồ hoang trao gởi phận hờ
Lá tình gió cuộn dật dờ thân đau
Ta biết nợ nhau còn hẹn
Lương duyên chưa vẹn thủy chung
Dấu chân vướng bận não nùng
Tâm khô khó gỡ, ung dung sao đành
Nặng kiếp mong manh số phận
Thời gian lận đận chưa qua
Gập ghềnh hỷ ái mù loà
Bao giờ sạch nợ chan hoà nắng mưa
Bởi số lọc lừa ấy bụi
Vô thường lủi thủi bờ mây
Tấm thân vàng mục kiếp nầy
Trăm năm như đã trọn đầy trăm năm !
Vivi
Norway 14. april 2008

Được bạn: vdn 15.4.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hạt bụi thân ta"