Vivi

Tháng Tư tình lỡ

Xa nhau từ buổi tháng tư về
Trăng yêu mây phủ gió lê thê
Đêm đêm cúi mặt soi dòng lệ
Nghe tim thổn thức nát câu thề
Dấu đi sương lấp mối tình thơ
Lạc tuổi thanh xuân mất hẹn chờ
Năm tháng mịt mờ trời cố xứ
Lỡ nhịp duyên đầu vỡ mộng mơ
Tháng Tư chia cắt tình son trẻ
Tang liệm hồn ta đáy mộ sâu
Tháng tư tràn ngập nhân tình lẻ
Chôn lấp đời ta đáy bể sầu
Bờ yêu sóng nhớ nặng vai gầy
Thân mang lụa mỏng bụi mưa đầy
Trắng đêm vần vũ mây đen lạnh
Thấm nỗi cô đơn giữa đất nầy
Xa nhau cam nhận chẳng hờn nhau
Số phận long đong thắt ruột đau
Vầng trăng xa xứ sầu xưa đọng
Nhốt lệ tương tư tóc điểm màu !
Vivi
Norway 6. april 2008

Được bạn: vdn 6.4.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tháng Tư tình lỡ"