Vivi

Mây tím rừng khô

Mây tím ngỡ ngàng núi bạc
Rừng cây khô lạc chiều nao
Bên đồi đất khách buồn trao
Nghĩ về cố xứ lệ trào tháng tư
Non nước bây chừ tang trắng
Cây xanh lộc vắng mạt tình
Dật dờ tiếng Quốc điêu linh
Biên Cương, Hải Đảo bóng hình thê lương
Nhớ thuở quê hương ảo nhủ
Tháng tư áo rũ tang cài
Tháng tư ngục tối trần ai
Tháng tư tận diệt, khổ sai Tộc Hồng
Mây tím mòn trông năm tháng
Thẫn thờ ngao ngán rừng khô
Con đường đổi mới ngập mồ
Linh hồn gỗ đá vọng nô bạc đầu !
Vivi
Nauy 03.4.2008

Được bạn: vdn 6.4.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mây tím rừng khô"