Vivi

Tiếng Quốc tương tư

Tiếng Quốc lạc loài hoang dại
Thâu đêm vọng lại xót xa
Tiếc bầy thương tổ nhớ nhà
Nghe hồn tê tái, lệ pha cốc sầu
Ngẫm buổi tang dâu từ thuở
Gió mưa tổ vỡ non mòn
Ngậm ngùi thân phận chim non
Lênh đênh sóng bạc héo hon cuộc đời
Sương trắng nhẹ rơi ngọn cỏ
Xây mồ hoang nhỏ vô danh
Nắm xương phơi giữa đồi tranh
Âm u góc núi lạnh tanh đá sầu
Đêm vắng chìm sâu tiếng Quốc
Vọng đưa non nước đoạn trường
Tương phùng rơi rụng thê lương
Tháng năm u uất tang thương bão bùng
Tiếng Quốc não nùng lận đận
Trắng đêm vắt hận điêu linh
Dư âm tiếng mõ ngậm thinh
Thiên thu ẩn một bóng hình tương tư !
Vivi
Norway 24. mars 2008

Được bạn: vdn 24.3.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tiếng Quốc tương tư"