Vivi

Ngày bất diệt
(30.4.75)

Những mẹ già tóc bạc phơ
Đôi mắt mờ, ngóng đàn con
Năm tháng mòn , sâu rừng rú
Gông đỏ cùm , xác héo hon
Những cha già mắt láo lơ
Dấu chân về , sau cơn mơ
Nghĩa trang đầy , mồ vô chủ
Chim buồn ru , lời thảm thê
Những người què đi lang thang
Lê đôi nạng , lệ hai hàng
Góc công viên , thành phố chết
Rác bụi về , đời xót xa
Những người khùng hát như đìên
Trút ưu phiền , nỗi oan khiên
Cửa nhà xiềng , dây xích đỏ
Đàn con nhỏ , ngủ xó hiên !
         Vivi

    Nauy Xuân 2000

Được bạn: vdn 19.2.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ngày bất diệt
(30.4.75)"