Vivi

Con đường tình sử


(Tỉnh Lộ 7B-năm 75)

Ngày hôm đó trên đường phế bỏ
Bao năm rồi cây cỏ mọc hoang
Xe, người nối tiếp từng đoàn
Dưới mưa lửa pháo, máu loang lạ thường
Cày bom đạn mặt đường tơi tả
Tiếng xe gầm hối hả băng qua
Xác người hấp hối trẻ già
Bánh xe nghiền nát thịt da tan tành
Tàn cây úa dăm cành nho nhỏ
Thiếu phụ nằm máu đỏ kiến bu
Bé thơ đôi mắt sưng vù
Nằm ôm vú mẹ, mặc dù sữa khô
Cháu trai nhỏ môi khô ngất xỉu
Thiếu nước đành cụ tiểu nước vàng
Đổ vào miệng cháu mê man
Mái đầu bạc trắng, hai hàng lệ rơi
Bờ suối vắng, thịt phơi sương phủ
Trẻ thơ ngồi ủ rũ lệ pha
Trái mìn nổ chậm đêm qua
Mẹ bay mất xác, ruột cha máu nhoà
Vì sao phải ?! Trẻ già đành bỏ
Mái nhà yêu, vườn nhỏ rừng thiêng
Khi nghe lệnh bỏ Cao Nguyên
Cùng nhau bồng bế về miền biển đông .
Vivi

Được bạn: vdn 13.2.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Con đường tình sử"