Vivi

Hương xuân quê mẹ

Phảng phất hương xuân quê mẹ
Mây chiều nhè nhẹ buồn trôi
Cánh chim viễn xứ bồi hồi
Thầm đong nỗi nhớ bên đồi tuyết băng
Cô quạnh vầng trăng lưu lạc
Nghiêng soi đất bạc hồn quê
Mấy mươi năm chất não nề
Vét sầu gối lệ vọng về cố hương
Lần nữa người thương biền biệt
Tết về chẳng biết hoa mai
Quanh ta hoa tuyết thở dài
Hồn xuân khâm liệm, tang cài đồi thông
Hoài niệm ánh hồng rực rỡ
Sang xuân rộ nở tình thương
Để cho én Việt mộng thường
Thiên thu môi mẹ vấn vương nụ cười
Vivi
Norway Jan 19 . 2008

Được bạn: vdn 12.2.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hương xuân quê mẹ"