Vivi

Xuân này con vẫn xa

Xuân đến rồi đây con vẫn xa
Đêm nay hoài niệm vọng quê nhà
Nhớ ba ngày tết vui sum họp
Mừng tuổi ông bà cùng mẹ cha
Quanh đây tuyết trắng phủ đồi thông
Chẳng con én dệt ánh xuân nồng
Cánh chim lưu xứ thề đà lỗi
Bầm trái tim côi vuốt lệ hồng
Mẹ ơi ! Vận nước vướng tình con
Dâu bể lênh đênh duyên nợ còn
Biên cương, hải đảo hồn ai oán
Bàn thờ Tổ Quốc ngã nghiêng mòn
Bên nhà chắc mẹ dáng bơ phờ
Đêm đêm hương khói trước bàn thờ
Khấn nguyện cho con tròn mộng ước
Đường mây mở hội sớm quay về
Trắng đêm hiu hắt ngọn đèn mờ
Hướng về quê mẹ nhủ thầm mơ
Xuân này hạnh ngộ mai vàng nở
Rạng rỡ Giang Sơn khắp cõi bờ .
Vivi
Norway 06. februar 2008

Được bạn: vdn 9.2.08 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Xuân này con vẫn xa"