Vivi

Giao thừa đất khách


Pháo nổ vang trời đất khách
Hoà theo tuyết lạnh thâu đêm
Giao thừa đếm lệ buồn tênh
Ngẫm về quê mẹ, lênh đênh thuở nào


Phố núi đèn hoa rực rỡ
Tiếng cười nức nở đón xuân
Lòng ta nghe nặng nghìn cân
Chất đầy nỗi nhớ, người thân mịt mù


Đèn lụn não nùng chiếc bóng
Nốc sầu thầm ngóng tình quê
Tháng năm dâu bể lê thê
Chít vành tang trắng vọng về cố hương


Tuyết vỡ ngập đường pháo đỏ
Tàn đêm phố nhỏ ngủ yên
Mình ta ngồi vắt ưu phiền
Giang sơn hồn liệm, triền miên quật mồ !Norway 01.01.08

Được bạn: HB 12.01.2008 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Giao thừa đất khách"