Vivi

Tương tư áo vàng 10

ÁO buồn từ độ thu về
VÀNG đôi mắt mẹ não nề lá bay
MẸ đong hạt lệ đắng cay
VÁ lên tấm áo, tháng ngày tang thương


NGÀN thu duyên nợ vấn vương
NĂM hờn tháng lạnh, đoạn trường tiếng thu
TƠ lòng rối giữa mây mù
VÒ trang tình ái âm u tơ vàng


MÂY thu giăng mảnh khăn tang
CÀI lên mái tóc, mi nàng héo hon
NÚI sầu nghiêng, dáng mỏi mòn
BẠC dòng sông lạnh, vết son nhạt mầu


TƯƠNG Như khúc nhạc chất sầu
TƯ tình hoài vọng, nghìn câu đoạn trường
SÔNG sâu ngăn cách tình thương
HÀN bao kỷ niệm tơ vương áo vàng !


Nauy thu 2006

Được bạn: HB 31.10.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Tương tư áo vàng 10"