Vivi

Mộ tình khúc thu bay


Mai sẽ về, mai hãy về
Với người yêu nhỏ tình quê ấm nồng
Bao mùa lá đổ đôm bông
Rừng thu úa lạnh môi hồng nhạt phai


Trăng thu mây xẻ làm hai
Nửa soi trời mẹ, nửa cài đầu non
Tim son từng nhịp mỏi mòn
Thấu trang thơ lạc héo hon nợ tình


Thuở ngày ấy, buổi chia ly
Nào đâu quên được đôi mi đeo sầu
Trên cây chiếc lá úa mầu
Núi xanh nhuộm đỏ màu nâu lạc loài


Nắng thu úa sợi tóc mai
Vàng đôi má nhỏ, tóc dài buồn hong
Quầng sâu mắt biếc cạn đong
Hạt tình hạt lệ, hạt mong hạt chờ


Mai sẽ về, gối thu mơ
Bên bờ vô định bơ vơ mây hàn
Mai hãy về, chít khăn tang
Trên đầu thu chết ngất than mộ tình !Được bạn: HB 18.09.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Mộ tình khúc thu bay"