Vivi

Hạt tình ảo


Ta sợ quá, những hạt tình
Gieo trồng hoa ảo, cây si tâm mờ
Để cho con nước lạc bờ
Sao giăng đầu núi não nề mưa tang


Ta sợ quá, tiếng yêu vàng
Trên vành môi bạc miên man hẹn thề
Như mây vắng gió trưa hè
Ngẩn ngơ chẳng biết đi về nơi đâu


Ta sợ quá, cánh thư sầu
Vần thơ bỡ ngỡ, đổi mầu sương thu
Treo đầu sóng bạc lạnh mù
Trút bao hạt lệ phù du đoạn trường


Ta sợ quá, tấm lòng thương
Chưá đầy bọt nước Sông Tương hoa bèo
Chữ lòng con rối bồng theo
Mơ thành phố ảo, thuyền chèo đầu non


 

Được bạn: HB 09.09.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Hạt tình ảo"