Vivi

Thiên thu vuốt lệ


Biết con đi . Cửa nhà hiu quạnh
Để mẹ buồn mòn mỏi đợi trông
Bao năm dài trấn miền biên ải
Áo bạc màu trả nợ núi sông


Rồi một ngày tàn cơn khói lửa
Lại là ngày xiềng xích đôi tay
Không trở về bên vòng tay mẹ
Mà lại về rừng rú khổ sai


Năm tháng đó mù sương chắn phủ
Bến tương lai lơ lửng trời xanh
Lối đi về vực sâu hố thẳm
Gót chân mòn lau sậy bao quanh


Bỗng một chiều được hay tin mẹ
Tìm thăm con trước cổng tù lao
Không gặp mặt, đành lau dòng lệ
Mấy năm rồi chỉ gặp chiêm bao


Ơi mẹ ơi ! Thiên thu vuốt lệ
Biết bao giờ xóa hạt lệ khô
Non sông bạc con đà dang dở
Xin mẹ tha . Mạt vận cơ đồ !!!


 
Nauy thu 1994

Được bạn: HB 04.09.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Thiên thu vuốt lệ"