Vivi

Đêm giao thừa


Đón giao thừa lạnh buồn tênh
Sinh nhầm vận mạt lênh đênh xứ người
Xuân về mai chẳng thắm tươi
Không con én dệt nụ cười nắng xuân


Mừng xuân vắng bóng người thân
Bạn bè tri kỷ tuổi xanh lạc loài
Những năm chinh chiến bi ai
Bây giờ xa cách miệt mài tang thương


Đèn xuân chong suốt đêm trường
Nghe bờ sông núi quê hương úa mầu
Cây khô mồ thở rầu rầu
Hồn oan chim Quốc vọng sầu xót xa


Đêm giao thừa, ta với ta
Ngẫm buồn đen trắng la đà tình rơi
Lệ dư quê mẹ đầy vơi
Giang Sơn nặng gánh, nợ đời sờn vai !


 

Nauy 17.02. 2007


 

Được bạn: HB 30.08.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đêm giao thừa"