Vivi

Vọng lời mẹ ru


Tháng năm lưu lạc quê người
Lênh đênh như hạt tuyết rơi nghẹn ngào
Chạnh lòng nhớ mẹ lệ trào
Vọng lời ru mẹ lao xao nắng vàng


Tiếng chim lạc đọng mây ngàn
Treo đồi lưu xứ gọi đàn kêu sương
Nhớ lời ru mẹ vấn vương
Nửa thân áo trắng vỡ trường nguyên trinh


Đêm mơ bóng mẹ lặng thinh
Lời ru mộng lệ, ướt mi mẹ nhòa
Ngóng con mắt mẹ mù lòa
Vắng con hoang lạnh cửa nhà quạnh hiu


Mẹ ơi ! Vọng mẹ mỗi chiều
Lời ru mẹ đọng hương yêu quê nhà
Ba mươi năm lẻ trôi qua
Ba mươi năm lẻ lệ tràn đồi non !Nauy 16.12.06


Được bạn: HB 21.08.2007 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Vọng lời mẹ ru"