Nguyên Thạch

Ngựa hồng chuyển Vó.

( Vinh danh kính tặng Cha Nguyễn Văn Lý.
Người hùng bất khuất vì Dân Tộc.)

Người qua Xóm Củi thấy Tây Sơn. 
Ngựa hí vang vang trỗi căm hờn. 
Ầm ầm rung chuyển khung Thành Nội. 
Triệu triệu vùng lên giữ Giang sơn. 
Nỗi oán niềm than vọng đền Hùng. 
Thức lòng nghĩa khí thưở Quang Trung. 
Bình Ngô Đại Cáo ngời sử Việt. 
Diên Hồng sấm dội dậy kiếm cung.
Nguyên Thạch.
Tháng Tư
  2007.

Được bạn: vdn 7.6.07 đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Ngựa hồng chuyển Vó."