Nhạc Sĩ:
Hoàng Trọng Thụy
Trình Bày:
Nguyên Khang
Lời Vọng Cho Hoài Nhân

Tân Nhạc - Tình yêu
Buổi sáng ra bờ sông lắng gọi
cho từng con nước đọng
trôi về nơi rất xa
Như từng ngày đã qua
Chiều xuống nghiêng từng cây bóng già
bên lời ca thiết tha
theo từng miễn xót xa
còn đó giây phù du tiễn đưa
mang người về giấc mơ
gieo từng lời nhạc vắng
Tàn bóng con đường xưa trở về
mây mù giăng bóng hình
em về trôi lửng lơ
cung đàn buông tiếng thơ
Hỏi gió cho thuyền trôi cánh bạc
mang lời ru thiết tha
xin về nơi đã xa
Lời cuối xin người mang đến đây
theo từng cơn gió lay
nghe hồn thoáng lưu đầy
một thoáng mưa
rơi từng con nước đọng
lời gọi tình
cho mỏi cánh mây trôi
đường xa rồi, bao giờ người mong tới
Hỏi gió cho thuyền trôi cánh bạc
mang lời ru thiết tha
xin về nơi đã xa
Lời cuối xin người mang đến đây
theo từng cơn gió lay
nghe hồn thoáng lưu đầy

Nguồn: Mickey
Người đăng: Mọt Sách
Vào ngày 16 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Lời Vọng Cho Hoài Nhân"