Nhạc Sĩ:
Trúc Phương
Trình Bày:
Duy Khánh
LK: 24 giờ phép

Tân Nhạc - Nhạc Giáng Sinh
Thơ Lời: Cổ nhạc: Viễn Châu
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: youtube.fr
Người đăng: Ct.Ly
Vào ngày 23 tháng 12 năm 2013

Bình luận về bản nhạc "LK: 24 giờ phép"