Nhạc Sĩ:
Nguyễn Ngọc Thiện
Trình Bày:
Thuỷ tiên, Châu tuấn
Này người yêu nhỏ xinh

Tân Nhạc - Nhạc xuân
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: Hùng
Người đăng: Thành viên VN thư quán
Vào ngày 1 tháng 2 năm 2004

Bình luận về bản nhạc "Này người yêu nhỏ xinh"