Nhạc Sĩ:
Bắc Sơn
Trình Bày:
Hương Lan
Sa Mưa Giông

Nhạc Trẻ - Đấng Sinh Thành
Dẫu mà trời còn làm mưa lâu dài.
Giọt buồn giọt tủi đêm ngày
Cây cột mẹ gui mái lá nghèo cũng đừng dột xiêu.
Dẫu mà cơn nắng bấy lâu
Mà dây bầu mày còn không héo
Để mưa dầm mày lại héo dây
Cha ơi, sao cha chưa về
Nhà trên bếp dưới vắng tanh.
Đợi với trông mỏi mòn ngoài kia mưa dầm.
Cha còn dầm mưa
Tàn cơn mưa giông
Mẹ gần về chưa?
Trời sa mưa giông cho mưa héo gió mèo
Cây cầu cha bắc qua sông
Để mẹ về nuớc tuột muột dây
Trời sa mưa giông thưa buồn
Con bãi đưa đò cũng lạnh lùng
Bỏ mặc dòng sông
Nên không có chuyến đò nào đưa
Dẫu mà trời còn ngàn năm cứ mưa hoài
Để thèm thuồng giọt nắng rớt sau hè
Con vẫn ngồi nhen bếp lửa hồng nuôi ngọn đèn trông
Thế nào tia nắng cũng lên trên giàn bầu
Me trồng cha hái buổi cơm nghèo
Chén canh cá cắm câu.

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Tố Tâm
ghi lời nhạc: giọt mưa
Vào ngày 29 tháng 11 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Sa Mưa Giông"