Tranh thiếu nhi 16 Tác Phẩm

Trang 1 / 1


  Đã có: 68 người nhận xét.
  Tên ảnh: Con Trâu của em
  Tác giả: Lưu quang minh - 12 tuổi
  Tên ảnh: Con Trâu của em
  Tác giả: Lưu quang minh - 12 tuổi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1110 Lần.


  Đã có: 38 người nhận xét.
  Tên ảnh: Em trồng hoa
  Tác giả: Đoàn ngọc bảo như - 12 tuổi
  Tên ảnh: Em trồng hoa
  Tác giả: Đoàn ngọc bảo như - 12 tuổi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1063 Lần.


  Đã có: 31 người nhận xét.
  Tên ảnh: Rước đèn ông trăng
  Tác giả: Tạ minh hiếu - 12 tuổi
  Tên ảnh: Rước đèn ông trăng
  Tác giả: Tạ minh hiếu - 12 tuổi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1034 Lần.


  Đã có: 34 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bơi thi
  Tác giả: Đỗ Ng minh Ánh - 10 tuổi
  Tên ảnh: Bơi thi
  Tác giả: Đỗ Ng minh Ánh - 10 tuổi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1000 Lần.


  Đã có: 18 người nhận xét.
  Tên ảnh: rong chơi trên phố
  Tác giả: Lâm thuý - 12 tuổi
  Tên ảnh: rong chơi trên phố
  Tác giả: Lâm thuý - 12 tuổi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 823 Lần.


  Đã có: 34 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cầu vượt sông Sài gòn
  Tác giả: Lê vũ đăng trình-7 tuổi
  Tên ảnh: Cầu vượt sông Sài gòn
  Tác giả: Lê vũ đăng trình-7 tuổi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 803 Lần.


  Đã có: 9 người nhận xét.
  Tên ảnh: Em đi dạo
  Tác giả: Trần Ng khánh Linh-6 tuổi
  Tên ảnh: Em đi dạo
  Tác giả: Trần Ng khánh Linh-6 tuổi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 719 Lần.


  Đã có: 17 người nhận xét.
  Tên ảnh: Phố nhà
  Tác giả: Ng tôn phước Đai-6 tuổi
  Tên ảnh: Phố nhà
  Tác giả: Ng tôn phước Đai-6 tuổi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 713 Lần.


  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: em và mặt trời
  Tác giả: Lê minh Khôi - 6 tuổi
  Tên ảnh: em và mặt trời
  Tác giả: Lê minh Khôi - 6 tuổi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 698 Lần.


  Đã có: 74 người nhận xét.
  Tên ảnh: Ven hồ
  Tác giả: Trần khoa diệu Anh-7 tuổi
  Tên ảnh: Ven hồ
  Tác giả: Trần khoa diệu Anh-7 tuổi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 682 Lần.


  Đã có: 30 người nhận xét.
  Tên ảnh: Em chơi xe trượt
  Tác giả: Ngô yến Như- 8 tuổi
  Tên ảnh: Em chơi xe trượt
  Tác giả: Ngô yến Như- 8 tuổi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 659 Lần.


  Đã có: 26 người nhận xét.
  Tên ảnh: ước mơ của em
  Tác giả: Nguyễn đặng anh Tuấn - 8 tuổi
  Tên ảnh: ước mơ của em
  Tác giả: Nguyễn đặng anh Tuấn - 8 tuổi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 596 Lần.


  Đã có: 4 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thành phố mới của em
  Tác giả: Nguyễn nhật Minh- 9 tuổi
  Tên ảnh: Thành phố mới của em
  Tác giả: Nguyễn nhật Minh- 9 tuổi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 451 Lần.


  Đã có: 7 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thành phố của em
  Tác giả: Phạm thuý Vi - 6 tuổi
  Tên ảnh: Thành phố của em
  Tác giả: Phạm thuý Vi - 6 tuổi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 448 Lần.


  Đã có: 6 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thành phố
  Tác giả: Lê gia Huy- 9 tuổi
  Tên ảnh: Thành phố
  Tác giả: Lê gia Huy- 9 tuổi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 413 Lần.


  Đã có: 4 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thành phố tương lai
  Tác giả: Nguyễn phan Anh- 8 tuổi
  Tên ảnh: Thành phố tương lai
  Tác giả: Nguyễn phan Anh- 8 tuổi
  Nhận xét:
  Lượt xem: 395 Lần.