Tác Giả: MayNgan

6 Tác Phẩm, Trang 1 / 1


  Đã có: 45 người nhận xét.
  Tên ảnh: - * -
  Tác giả: MayNgan
  Tên ảnh: - * -
  Thể loại: Ảnh Thành Viên VNTQ
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1460 Lần.
  Ao thu lạnh lẽo nước trong veo Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo... Nguyễn Khuyến

  Đã có: 21 người nhận xét.
  Tên ảnh: Sương thu
  Tác giả: Mayngan
  Tên ảnh: Sương thu
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1175 Lần.
  Trẻ em Việt nam

  Đã có: 9 người nhận xét.
  Tên ảnh: Tuổi thơ dữ dội
  Tác giả: Mayngan
  Tên ảnh: Tuổi thơ dữ dội
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 876 Lần.
  Nhà của Tong Cóc, nơi Hồ Xuân Hương từng sống và đề thơ lên vách tường.

  Đã có: 9 người nhận xét.
  Tên ảnh: Nhà của Nữ sĩ Hồ Xuân Hương
  Tác giả: Mayngan
  Tên ảnh: Nhà của Nữ sĩ Hồ Xuân Hương
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 623 Lần.
  Lão nông nói về trái bần, chấm với mắm tôm ăn rất ngon

  Đã có: 20 người nhận xét.
  Tên ảnh: Lão Nông
  Tác giả: Mayngan
  Tên ảnh: Lão Nông
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 470 Lần.
  Nguời nông dân với nỗi nhớ nhung với miếng đất canh tác của mình đã bị Qui hoạch

  Đã có: 18 người nhận xét.
  Tên ảnh: Tình đất
  Tác giả: Mayngan
  Tên ảnh: Tình đất
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 419 Lần.