Tác Giả: Bùi Xuân Phái

13 Tác Phẩm, Trang 1 / 1


  Đã có: 29 người nhận xét.
  Tên ảnh: Khỏa Thân
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Tên ảnh: Khỏa Thân
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1821 Lần.


  Đã có: 28 người nhận xét.
  Tên ảnh: Malien
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Tên ảnh: Malien
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1485 Lần.


  Đã có: 126 người nhận xét.
  Tên ảnh: Phố Hàng bạc
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Tên ảnh: Phố Hàng bạc
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1183 Lần.


  Đã có: 71 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vợ
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Tên ảnh: Vợ
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1112 Lần.


  Đã có: 18 người nhận xét.
  Tên ảnh: Phố đêm
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Tên ảnh: Phố đêm
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1095 Lần.


  Đã có: 28 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cô du kích và trăng
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Tên ảnh: Cô du kích và trăng
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1069 Lần.


  Đã có: 27 người nhận xét.
  Tên ảnh: Suy Tư
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Tên ảnh: Suy Tư
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1051 Lần.


  Đã có: 20 người nhận xét.
  Tên ảnh: Dừng chân
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Tên ảnh: Dừng chân
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 907 Lần.


  Đã có: 11 người nhận xét.
  Tên ảnh: đèn dầu
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Tên ảnh: đèn dầu
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 847 Lần.


  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thiếu nữ áo dài
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Tên ảnh: Thiếu nữ áo dài
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 779 Lần.


  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: Trạm nghỉ
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Tên ảnh: Trạm nghỉ
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 742 Lần.


  Đã có: 9 người nhận xét.
  Tên ảnh: không đề
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Tên ảnh: không đề
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 646 Lần.


  Đã có: 23 người nhận xét.
  Tên ảnh: Người đàn ông
  Tác giả: Bùi Xuân Phái
  Tên ảnh: Người đàn ông
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 561 Lần.