Thư viện tranh ảnh sẽ giới thiệu đến các bạn về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hoặc những tác phẩm nghệ thuật của nhiều hoạ sĩ tài danh trên thế giới . Trang "Tranh Ảnh " đang trong quá trình hình thành, mong đuợc sự tán thành và giúp đỡ của các bạn ...
Được sưu tầm từ nhiều trang Web bạn khác, cùng với sự đóng góp của các bạn trong diễn đàn.
   Xin chân thành cám ơn các trang Web bạn
và các thành viên có công đóng góp!
Sắp xếp theo thời gian gửi lên

Hiện có 842 Bức Tranh, Ảnh trên Thư Quán, Trang 42 / 43  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: Trò chuyện
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Trò chuyện
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 493 Lần.


  Đã có: 2 người nhận xét.
  Tên ảnh: Nghĩ gì đây em ?
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Nghĩ gì đây em ?
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 552 Lần.


  Đã có: 4 người nhận xét.
  Tên ảnh: Nữ sinh
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Nữ sinh
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 473 Lần.


  Đã có: 4 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thiếu nữ
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Thiếu nữ
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 398 Lần.


  Đã có: 5 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thiếu nữ đội nón
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Thiếu nữ đội nón
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 429 Lần.


  Đã có: 2 người nhận xét.
  Tên ảnh: Nghế tựa
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Nghế tựa
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 354 Lần.


  Đã có: 3 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thiếu nữ mặc áo dài nâu
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Thiếu nữ mặc áo dài nâu
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 454 Lần.


  Đã có: 3 người nhận xét.
  Tên ảnh: Mẹ và con III
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Mẹ và con III
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 397 Lần.


  Đã có: 6 người nhận xét.
  Tên ảnh: Múa Ballet II
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Múa Ballet II
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 373 Lần.


  Đã có: 4 người nhận xét.
  Tên ảnh: Múa Ballet
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Múa Ballet
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 295 Lần.


  Đã có: 7 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hong tóc
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Tên ảnh: Hong tóc
  Tác giả: Nguyễn thanh Bình
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 716 Lần.


  Đã có: 18 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hà nội trong mưa III
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Tên ảnh: Hà nội trong mưa III
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 824 Lần.


  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hoa dại
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Tên ảnh: Hoa dại
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 937 Lần.


  Đã có: 16 người nhận xét.
  Tên ảnh: Phật thích ca
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Tên ảnh: Phật thích ca
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 781 Lần.


  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hà nội trong mưa II
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Tên ảnh: Hà nội trong mưa II
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 608 Lần.


  Đã có: 27 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hà nội trong mưa
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Tên ảnh: Hà nội trong mưa
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1026 Lần.


  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: Dreamer II
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Tên ảnh: Dreamer II
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 953 Lần.


  Đã có: 31 người nhận xét.
  Tên ảnh: Dreamer I
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Tên ảnh: Dreamer I
  Tác giả: Văn Dương Thành
  Thể loại: Hội họa Việt Nam
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1560 Lần.