Thư viện tranh ảnh sẽ giới thiệu đến các bạn về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hoặc những tác phẩm nghệ thuật của nhiều hoạ sĩ tài danh trên thế giới . Trang "Tranh Ảnh " đang trong quá trình hình thành, mong đuợc sự tán thành và giúp đỡ của các bạn ...
Được sưu tầm từ nhiều trang Web bạn khác, cùng với sự đóng góp của các bạn trong diễn đàn.
   Xin chân thành cám ơn các trang Web bạn
và các thành viên có công đóng góp!
Sắp xếp theo thời gian gửi lên

Hiện có 842 Bức Tranh, Ảnh trên Thư Quán, Trang 36 / 43  Đã có: 31 người nhận xét.
  Tên ảnh: Whispers of Love
  Tác giả: William Bouguereau
  Tên ảnh: Whispers of Love
  Tác giả: William Bouguereau
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3999 Lần.


  Đã có: 111 người nhận xét.
  Tên ảnh: A Favourite Custom
  Tác giả: Lawrence Alma-Tadema
  Tên ảnh: A Favourite Custom
  Tác giả: Lawrence Alma-Tadema
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5817 Lần.


  Đã có: 12 người nhận xét.
  Tên ảnh: Black Bashi-Bazouk
  Tác giả: Jean-Léon Gérôme
  Tên ảnh: Black Bashi-Bazouk
  Tác giả: Jean-Léon Gérôme
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2107 Lần.


  Đã có: 12 người nhận xét.
  Tên ảnh: Light of the Harem
  Tác giả: Lord Frederick Leighton
  Tên ảnh: Light of the Harem
  Tác giả: Lord Frederick Leighton
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2677 Lần.


  Đã có: 157 người nhận xét.
  Tên ảnh: A Coign of Vantage
  Tác giả: Lawrence Alma-Tadema
  Tên ảnh: A Coign of Vantage
  Tác giả: Lawrence Alma-Tadema
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 7942 Lần.


  Đã có: 6 người nhận xét.
  Tên ảnh: The Call to Prayer
  Tác giả: Jean-Léon Gérôme
  Tên ảnh: The Call to Prayer
  Tác giả: Jean-Léon Gérôme
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1319 Lần.


  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: The Childhood of Pico della Mirandola, 1842
  Tác giả: Paul Delaroche
  Tên ảnh: The Childhood of Pico della Mirandola, 1842
  Tác giả: Paul Delaroche
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3013 Lần.


  Đã có: 35 người nhận xét.
  Tên ảnh: The Bohemian
  Tác giả: William Bouguereau
  Tên ảnh: The Bohemian
  Tác giả: William Bouguereau
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2297 Lần.


  Đã có: 18 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cherries
  Tác giả: John William Godward
  Tên ảnh: Cherries
  Tác giả: John William Godward
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2178 Lần.


  Đã có: 5 người nhận xét.
  Tên ảnh: The Bridesmaid
  Tác giả: John Everett Millais
  Tên ảnh: The Bridesmaid
  Tác giả: John Everett Millais
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1219 Lần.


  Đã có: 7 người nhận xét.
  Tên ảnh: The Child Enthroned
  Tác giả: Thomas Cooper Gotch
  Tên ảnh: The Child Enthroned
  Tác giả: Thomas Cooper Gotch
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 989 Lần.


  Đã có: 37 người nhận xét.
  Tên ảnh: Romeo and Juliet
  Tác giả: Frank Dicksie
  Tên ảnh: Romeo and Juliet
  Tác giả: Frank Dicksie
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3341 Lần.


  Đã có: 5 người nhận xét.
  Tên ảnh: Melody Musica
  Tác giả: Kate Bunce
  Tên ảnh: Melody Musica
  Tác giả: Kate Bunce
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1554 Lần.


  Đã có: 12 người nhận xét.
  Tên ảnh: Silver Favourites
  Tác giả: Lawrence Alma-Tadema
  Tên ảnh: Silver Favourites
  Tác giả: Lawrence Alma-Tadema
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2649 Lần.


  Đã có: 14 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hồ hoàn kiếm
  Tác giả: Chu Thông
  Tên ảnh: Hồ hoàn kiếm
  Tác giả: Chu Thông
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1650 Lần.


  Đã có: 39 người nhận xét.
  Tên ảnh: Kéo vó
  Tác giả: Chu Thông
  Tên ảnh: Kéo vó
  Tác giả: Chu Thông
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1837 Lần.


  Đã có: 68 người nhận xét.
  Tên ảnh: Anh Hùng Đề thám
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: Anh Hùng Đề thám
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4887 Lần.


  Đã có: 33 người nhận xét.
  Tên ảnh: nghĩa quân Đề thám 15
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Tên ảnh: nghĩa quân Đề thám 15
  Tác giả: Mặc Nhiên
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1984 Lần.