Thư viện tranh ảnh sẽ giới thiệu đến các bạn về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hoặc những tác phẩm nghệ thuật của nhiều hoạ sĩ tài danh trên thế giới . Trang "Tranh Ảnh " đang trong quá trình hình thành, mong đuợc sự tán thành và giúp đỡ của các bạn ...
Được sưu tầm từ nhiều trang Web bạn khác, cùng với sự đóng góp của các bạn trong diễn đàn.
   Xin chân thành cám ơn các trang Web bạn
và các thành viên có công đóng góp!
Sắp xếp theo thời gian gửi lên

Hiện có 842 Bức Tranh, Ảnh trên Thư Quán, Trang 34 / 43  Đã có: 19 người nhận xét.
  Tên ảnh: Lưỡi dài
  Tác giả: Cười thoải mái
  Tên ảnh: Lưỡi dài
  Tác giả: Cười thoải mái
  Thể loại: Ảnh vui
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2139 Lần.


  Đã có: 22 người nhận xét.
  Tên ảnh: rùa trượt patin
  Tác giả: Cười thoải mái
  Tên ảnh: rùa trượt patin
  Tác giả: Cười thoải mái
  Thể loại: Ảnh vui
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2403 Lần.


  Đã có: 34 người nhận xét.
  Tên ảnh: giúp đỡ
  Tác giả: Cười thoải mái
  Tên ảnh: giúp đỡ
  Tác giả: Cười thoải mái
  Thể loại: Ảnh vui
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5154 Lần.


  Đã có: 43 người nhận xét.
  Tên ảnh: Adoration of the Magi
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: Adoration of the Magi
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5660 Lần.


  Đã có: 90 người nhận xét.
  Tên ảnh: Annunciation
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: Annunciation
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3288 Lần.


  Đã có: 14 người nhận xét.
  Tên ảnh: Madonna with Flower
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: Madonna with Flower
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2660 Lần.


  Đã có: 13 người nhận xét.
  Tên ảnh: The Madonna of the Carnation
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: The Madonna of the Carnation
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2354 Lần.


  Đã có: 53 người nhận xét.
  Tên ảnh: Virgin of the Rocks -The Louvre, Paris, France
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: Virgin of the Rocks -The Louvre, Paris, France
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3929 Lần.


  Đã có: 43 người nhận xét.
  Tên ảnh: The Last Supper - Before Restoration
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: The Last Supper - Before Restoration
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2657 Lần.


  Đã có: 22 người nhận xét.
  Tên ảnh: The Last Supper - After Restoration
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: The Last Supper - After Restoration
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2595 Lần.


  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: Virgin of the Rocks
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: Virgin of the Rocks
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2352 Lần.


  Đã có: 84 người nhận xét.
  Tên ảnh: Mona Lisa del Gioconda
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: Mona Lisa del Gioconda
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 4392 Lần.


  Đã có: 32 người nhận xét.
  Tên ảnh: Leda (copy)
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Tên ảnh: Leda (copy)
  Tác giả: Leonardo da Vinci
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5143 Lần.


  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: The Barricade
  Tác giả: Ernest Meissonier
  Tên ảnh: The Barricade
  Tác giả: Ernest Meissonier
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1585 Lần.


  Đã có: 15 người nhận xét.
  Tên ảnh: The Girl at the Gate
  Tác giả: George Clausen
  Tên ảnh: The Girl at the Gate
  Tác giả: George Clausen
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1973 Lần.


  Đã có: 9 người nhận xét.
  Tên ảnh: The memory of what has been and never more will be, 1905
  Tác giả: Charles Goldie
  Tên ảnh: The memory of what has been and never more will be, 1905
  Tác giả: Charles Goldie
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2240 Lần.


  Đã có: 39 người nhận xét.
  Tên ảnh: Charity
  Tác giả: William Bouguereau
  Tên ảnh: Charity
  Tác giả: William Bouguereau
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3548 Lần.


  Đã có: 8 người nhận xét.
  Tên ảnh: Nerissa, 1906
  Tác giả: John William Godward
  Tên ảnh: Nerissa, 1906
  Tác giả: John William Godward
  Thể loại: Hội họa thế giới
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2379 Lần.