Thư viện tranh ảnh sẽ giới thiệu đến các bạn về hình ảnh đất nước, con người Việt Nam, hoặc những tác phẩm nghệ thuật của nhiều hoạ sĩ tài danh trên thế giới . Trang "Tranh Ảnh " đang trong quá trình hình thành, mong đuợc sự tán thành và giúp đỡ của các bạn ...
Được sưu tầm từ nhiều trang Web bạn khác, cùng với sự đóng góp của các bạn trong diễn đàn.
   Xin chân thành cám ơn các trang Web bạn
và các thành viên có công đóng góp!
Sắp xếp theo thời gian gửi lên

Hiện có 842 Bức Tranh, Ảnh trên Thư Quán, Trang 31 / 43  Đã có: 12 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cày ruộng
  Tác giả: Terragalleria
  Tên ảnh: Cày ruộng
  Tác giả: Terragalleria
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1368 Lần.


  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: Tháp Bà (Nha Trang)
  Tác giả: Terragalleria
  Tên ảnh: Tháp Bà (Nha Trang)
  Tác giả: Terragalleria
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1052 Lần.


  Đã có: 12 người nhận xét.
  Tên ảnh: Cửa sông Cái (Nha Trang)
  Tác giả: Terragalleria
  Tên ảnh: Cửa sông Cái (Nha Trang)
  Tác giả: Terragalleria
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1157 Lần.


  Đã có: 44 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bến thuyền (Nha Trang)
  Tác giả: Terragalleria
  Tên ảnh: Bến thuyền (Nha Trang)
  Tác giả: Terragalleria
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2514 Lần.


  Đã có: 12 người nhận xét.
  Tên ảnh: Chòi coi vó (Nha Trang)
  Tác giả: Terragalleria
  Tên ảnh: Chòi coi vó (Nha Trang)
  Tác giả: Terragalleria
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1349 Lần.


  Đã có: 15 người nhận xét.
  Tên ảnh: Xóm chài (Nha Trang)
  Tác giả: Terragalleria
  Tên ảnh: Xóm chài (Nha Trang)
  Tác giả: Terragalleria
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1197 Lần.


  Đã có: 84 người nhận xét.
  Tên ảnh: Bãi biển sớm mai (Nha Trang)
  Tác giả: Terragalleria
  Tên ảnh: Bãi biển sớm mai (Nha Trang)
  Tác giả: Terragalleria
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 3703 Lần.


  Đã có: 14 người nhận xét.
  Tên ảnh: Gốc cổ thụ (đà lạt)
  Tác giả: Terragalleria
  Tên ảnh: Gốc cổ thụ (đà lạt)
  Tác giả: Terragalleria
  Thể loại: Ảnh tư liệu lịch sử
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1908 Lần.


  Đã có: 26 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thác cam ly (đà lạt)
  Tác giả: Terragalleria
  Tên ảnh: Thác cam ly (đà lạt)
  Tác giả: Terragalleria
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1859 Lần.


  Đã có: 17 người nhận xét.
  Tên ảnh: Hồ than thở (đà lạt)
  Tác giả: Terragalleria
  Tên ảnh: Hồ than thở (đà lạt)
  Tác giả: Terragalleria
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1968 Lần.


  Đã có: 37 người nhận xét.
  Tên ảnh: Đà lạt nhìn toàn cảnh
  Tác giả: Terragalleria
  Tên ảnh: Đà lạt nhìn toàn cảnh
  Tác giả: Terragalleria
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 2076 Lần.


  Đã có: 16 người nhận xét.
  Tên ảnh: Chợ nơi bến sông(Cần thơ)
  Tác giả: Terragalleria
  Tên ảnh: Chợ nơi bến sông(Cần thơ)
  Tác giả: Terragalleria
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1453 Lần.


  Đã có: 10 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thuyền trên sông (Châu đốc)
  Tác giả: Terragalleria
  Tên ảnh: Thuyền trên sông (Châu đốc)
  Tác giả: Terragalleria
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 836 Lần.


  Đã có: 16 người nhận xét.
  Tên ảnh: Xóm nhà trên sông (đà lạt )
  Tác giả: Terragalleria
  Tên ảnh: Xóm nhà trên sông (đà lạt )
  Tác giả: Terragalleria
  Thể loại: Đất nước, Con người
  Nhận xét:
  Lượt xem: 1241 Lần.


  Đã có: 143 người nhận xét.
  Tên ảnh: Michenlin
  Tác giả: Cười thoải mái
  Tên ảnh: Michenlin
  Tác giả: Cười thoải mái
  Thể loại: Ảnh vui
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5715 Lần.


  Đã có: 302 người nhận xét.
  Tên ảnh: Với hồ bơi này thì đi đâu cũng ... mát
  Tác giả: Cười thoải mái
  Tên ảnh: Với hồ bơi này thì đi đâu cũng ... mát
  Tác giả: Cười thoải mái
  Thể loại: Ảnh vui
  Nhận xét:
  Lượt xem: 10342 Lần.


  Đã có: 99 người nhận xét.
  Tên ảnh: Vội quá ...cứu lửa như cứu hoả mà ...
  Tác giả: Cười thoải mái
  Tên ảnh: Vội quá ...cứu lửa như cứu hoả mà ...
  Tác giả: Cười thoải mái
  Thể loại: Ảnh vui
  Nhận xét:
  Lượt xem: 5848 Lần.


  Đã có: 355 người nhận xét.
  Tên ảnh: Thơm quá ....
  Tác giả: Cười thoải mái
  Tên ảnh: Thơm quá ....
  Tác giả: Cười thoải mái
  Thể loại: Ảnh vui
  Nhận xét:
  Lượt xem: 12388 Lần.