đông hương

Bằng Lăng Tím


Bằng Lăng tím ơi Bằng Lăng tím
Huế chừ buồn vì mất dấu anh
Hương hoa vẫn quyện nguyên cành
Chỉ cơn mưa nhẹ đã xanh xao lòng...
*
Xác xơ luôn nhụy cảm đồng
Miên trường ngỡ bóng song song cuối đời
Bằng Lăng tím cánh tả tơi
Chim buồn, bay mất, còn tôi một mình
*
Một mình ̣đi giữa lặng thinh
Huế em còn nhớ chuyện tình tri âm
Bằng Lăng níu sứ hỏi thầm
tui thương nhớ quá, triều âm rối cuồng
*
Bằng Lăng tím thẩm hoàng hôn
Người xa để lại mất hồn cho em
Huế chừ nắng chết ngoài hiên
thềm tim giá lạnh, thiếu hương thơ người

đông hương

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 2 tháng 2 năm 2020

Bình luận về Bài thơ "Bằng Lăng Tím"