Nhạc Sĩ:
Ngô Nguyễn Trần
Trình Bày:
Khánh Duy - Hạnh Nguyên
Trương Chi - Mỵ Nương

Tân Nhạc - Tình yêu
Thơ Lời: Tâm Thơ
  • Bản nhạc này chưa có lời, Nếu có bạn nào nghe nhạc thấy thích thì xin chép dùm nhen

Nguồn: Tâm Thơ
Người đăng: CMS
Vào ngày 31 tháng 12 năm 2008

Bình luận về bản nhạc "Trương Chi - Mỵ Nương"