Nhạc Sĩ:
Lê Kim Khánh
Trình Bày:
mỹ Huyền
Tấm Ảnh Không Hồn

Nhạc Vàng - Tình yêu

Tôi ngó về cuối trời
Tay ôm kỷ vật tình yêu giữa tôi với người
Chỉ còn xót lại tấm hình gìn giữ được thôi
Hình hài này giết lần tôi
Cũng bởi lời thề non hen suối
Trong nét mặt nhớ người
hôm đi còn gặp nỉ non suốt đêm những lời
Nào là nói tặng tấm hình để bớt lẻ loi
Và còn thề thốt đầu môi
Yêu chỉ có mình tôi suốt đời .
DK :
Từ khi tôi yêu người
chân trời góc biển ngược xuôi
Thấy hình thấy mặt để tôi
Chia sẻ những khi buồn vui
Ước vọng cùng người nên đôi
Bây giờ tan thành mây khói
Vẫn còn tôn thờ bóng không hồn
Tay hứng trọn mối sầu
Đeo thêm hình ảnh người tôi chót yêu qúa nhiều
Vài lần muốn hùy tấm hình mà có được đâu
Vì tình người khắc đậm sâu
Quên thật khó người yêu lúc đầu .

Nguồn: vnthuquan.net
Người đăng: Tố Tâm
Ghi lời: Khánh Quỳnh
Vào ngày 2 tháng 12 năm 2005

Bình luận về bản nhạc "Tấm Ảnh Không Hồn"