Cố Quận

Giọt Nắng


Giọt nào soi kỷ niệm
Giọt nào đong nhớ thương
Vàng tơ chiều thu tím
Mờ hoàng hôn khói sương

Ai bóng ngồi trong nắng
Lòng bao nỗi tư tương
Mơ ngày xưa áo trắng
Buồn! Nửa kiếp tha hương

Giọt nào bay vương mắt
Giọt nào nặng trĩu mi
Rừng thu đây tĩnh mặc
Tầng không tiếng chim di

Nắng vàng trôi dưới trăng

Cố Quận

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 9 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Giọt Nắng"