Anh Tú

Lấp Ló Thu Về


Hè còn quanh quẩn đâu đây
Luyến lưu cây cỏ tháng ngày cùng nhau
Thu về gọi lá thay màu
Đất trời chuyển vận bước vào vòng quay.
 
Chờ nhìn từng lá vàng bay
Từ cao chao đảo rơi đầy lối đi
Hành trình đời lá có gì
Khơi gợi cảm xúc của thi nhân hồn ?
 
 Anh Tú
August 30, 2022

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 15 tháng 9 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Lấp Ló Thu Về"