Vivi

Chiều thu


Non Nước họa mồ vô chủ
Chiều thu thầm nhủ Nước Non !

Nắng treo mặt nước chiều tà
Thuyền tình sóng dập, lệ pha cốc sầu
Từ khi tình Nước bạc đầu
Vành tang vội chít, sông sâu ngóng chờ

Ngửa tay hứng bóng hoa mơ
Giữa dòng đời lạnh, bơ vơ mỗi chiều
Buồn trông vạt nắng khắt khiu
Xót xa Hòn Vọng hắt hiu gió gào

Mấy mươi thu, biển lệ trào
Con thuyền mạt kiếp năm nào còn đây
Con thuyền bạc mệnh hao gầy
Con thuyền Non Nước chở đầy tan thương

Chiều thu rũ bóng tà dương
Tiếng chim Quốc Quốc đoạn trường ly tan
Não nùng con tạo lang thang
Lệ đời thấm lạnh Giang San tộc Hồng !

Vivi
Norway 03.9/2022

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 14 tháng 9 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Chiều thu"