Phạm Bá Chiểu

Nghiêng Nghiêng Chiều Tây HồNón nghiêng ấp nở nụ cười
Mây chao nghiêng ấp nở lời chim sương
Em cười nghiêng nắng chiều buông
Áo nghiêng bay dạt hoàng hôn đẫm trời
Liễu nghiêng gội ráng chiều rơi
Tóc nghiêng rối lối mây trời ngẩn ngơ
Buồm nghiêng xẻ nửa chiều mơ
Ngàn muôn con sóng vỗ bờ nghiêng xiêu
Diều nghiêng nhả tiếng sáo diều
Đàn ai nghiêng rót khúc chiều êm say
Niềm anh nghiêng mặt Hồ Tây
Tình anh nghiêng hướng đơm đầy dáng em.Phạm Bá Chiểu

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 11 tháng 9 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Nghiêng Nghiêng Chiều Tây Hồ"