LangThangBNN

Bến Sương Trăng


chiều đông nắng vội ôm mây ngủ
bỏ lại mù sương ngập nương đồng
người lo đuổi bắt hoàng hôn muộn
lỡ chuyến phà qua bến sương trăng

lần theo
lối nhỏ ven sông
cánh cò chao
nhớ
chiều đông quê nhà
mưa nguồn
lưu lạc trời xa
còn nghe chớp bể
vỡ òa chân mây

đêm lạnh trăng mờ nẻo sương giăng
hun hút đường mây khúc độc hành
quanh co mấy đoạn vòng xa ngái
lỗi hẹn trăng về lạnh gối chăn

một chút niềm riêng gởi mênh mông
cổ tích ngày sau kể đôi dòng
"có người lỡ chuyến phà chiều muộn
mảnh hồn trôi lạc bến sương trăng..."
Clarence Valley 15 06 2022
Xichlo-LtBNN

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 11 tháng 9 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Bến Sương Trăng"