Ngã Du Tử

Giấc Mơ TôiTrăng treo đầu núi mơ màng
Ta chiêm bao phút Minh Hoàng du xuân
Ừ thôi, trong cõi trầm luân
Luôn thao thức nỗi tím bầm thịt da
(Bao giờ trẩy hội hoan ca)
Hai vai trĩu gánh quan hà oằn lưng
 
Bên trời vó ngựa vang vang
Bước chân dũng tướng bạc ngàn sơn khê
Vung gươm chiến thắng trở về
Dưới chân quân tướng tứ bề tung hô
 
Đạp bằng sóng cả nhấp nhô
Và như thanh thế điểm tô non hồng
Thôi về giũ bụi núi sông
Giữ tàn y huyết. Giữ bồng bềnh em
 
NGÃ DU TỬ
1992

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 23 tháng 3 năm 2022

Bình luận về Bài thơ "Giấc Mơ Tôi"