Thu nhớ

buổi chiều mưa


buổi chiều mưa cứ mặc nhiên rơi
ngọn cỏ dưới chân nghiêng cùng góc phố
bầy kiến ướt mưa tìm đường về cùng tổ
ta vẽ thử một vòng , đôi ba đứa kiến lạc nhau

mỗi khi chúng quay đầu
ta lại vô tình vẽ thêm đôi ba vòng tròn ngăn cách
ở ngoài mưa từng hạt rơi tí tách
những đứa kiến lạc đường chẳng tìm chốn nương thân

ngọn gió bên thềm tạc ngang
đôi đứa kiến ngã nghiêng mấy bận
chợt xót thương cho số phận
ta bắt một chiếc cầu cho chúng hội tương ...

mưa vẫn cứ ngang qua cho phố nhớ thương
đôi ba chiếc lá rơi khi vẫn còn xanh sự sống
trời rộng mênh mông, cuộc đời có là mộng ?
mưa rơi bên thềm cho những đứa kiến lạc đôi

jun. 10, 2021

Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 20 tháng 6 năm 2021

Bình luận về Bài thơ "buổi chiều mưa"