Tú_Yên

Cánh hoa nghiêngAnh đừng trở lại nơi xưa nữa
Mưa_nắng thay mùa - cứ thế thôi
Con đường quạnh quẽ riêng em bước
Có ươc mơ chi - cũng chỉ rồi...
 
Thì em là gió - là con sóng
Là cánh hoa nghiêng lạc giữa đời
Anh là trăng khuyết đêm bàng bạc
Lặng lẽ hiên buồn
Lặng lẽ soi...
 
Tú_Yên
(24-12-2010)
 

Được bạn: Nguyệt Hạ đưa lên
vào ngày: 11 tháng 5 năm 2017

Bình luận về Bài thơ "Cánh hoa nghiêng"