Lưu Trọng Lư

Đã khuya rồiHoa lan quên nở trên giàn, Nhớ ai em để tiếng đàn ngừng đưa ? Tiếc gì em, nửa đường tơ ! Cho hoa quên nở, trăng mờ quạnh soi .... Chờ em đêm đã khuya rồi Rộn ràng lá đổ, vàng rơi đầy thềm

Được bạn: yến Vân đưa lên
vào ngày: 10 tháng 11 năm 2011

Bình luận về Bài thơ "Đã khuya rồi"